fbpx

Formulář odstoupení od smlouvy

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:            Anna Pokrupová

IČ:                       06186246

Adresa:              Baranova 1381/3, 130 00 Praha 3

telefon:             777657980

Adresa pro doručování elektronické pošty: anna@annapokrupova.cz

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

 

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

 

Adresa spotřebitele:

 

 

Podpis spotřebitele (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

 

Datum:

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte