Formulář odstoupení od smlouvy

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Anna Pokrupová
IČ: 06186246
Adresa: Čechova 1446, 290 01 Poděbrady
telefon: 777657980
Adresa pro doručování elektronické pošty: anna@annapokrupova.cz

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

 

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

 

Adresa spotřebitele:

 

Podpis spotřebitele (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

 

Datum:

 

(*) Nehodící se škrtněte