fbpx

Nabídka témat pro články a rozhovory

Význam mentální přípravy ženy na porod, význam psychické pohody ženy během těhotenství i při porodu (Opomíjené, ale zásadní faktory prospěšné pro zdravý vývoj dítěte i hladký průběh porodu. Tyto faktory můžou kromě dopadu na psychické i fyzické zdraví ženy i dítěte potenciálně odlehčit i českému zdravotnictví.)

∗ Autentické zkušenosti s těhotenstvím, porody a raným mateřstvím v českém prostředí (Osobní zkušenosti s nerespektujícím přístupem v porodnicích a komplikovaným hledáním vyhovujících podmínek pro porod doplněné o zkušenosti dalších žen, s nimiž pracuji. Dopady způsobu prožití porodu na psychiku ženy, osobní zkušenosti s ambulantním porodem a péčí soukromé porodní asistentky)

Podmínky pro porod v české společnosti (Osobní zkušenosti i zkušenosti z praxe s klientkami, časté nerespektování přání žen v porodnicích, předsudky a zkreslené informace o porodech ve společnosti, nedostatečná podpora žen při přípravě na porod, ignorace psychické pohody rodičky.)

 Obavy, které ženy v souvislosti s porodem řeší, výhody porodu, který si žena řídí podle své intuice, možnosti, jak si takový porod v české porodnici zařídit (Vlastní zkušenosti doplněné zkušenostmi z vlastní praxe se ženami.)

Podmínky pro první roky mateřství v české společnosti (Nedostatečný rámec podpory pro ženy s malými dětmi v kontextu významu výchovy dětí pro celou společnost. Nerealistická očekávání, s nimiž se žena setkává.)

Kdo jsem?

Jsem Ing. Anna Pokrupová, průvodkyně žen a za radostným těhotenstvím, porodem a mateřstvím, autorka knížky Můj kouzelný porod. Mentorka mateřské intuice a sebejistoty, propagátorka společnosti, v níž bude mateřské roli žen a přístupu k dětem věnována pozornost a respekt.

Kvůli nerespektujícímu přístupu zdravotnického personálu v porodnici jsem si spolu se zdravým miminkem odnesla z prvního porodu psychické trauma. Hluboká nespokojenost mě dovedla k tomu, že jsem se rozhodla zařídit si druhý porod v nejlepším zájmu psychických i fyzických potřeb sebe i svého dítěte.

Prostudovala jsem knihy a spolehlivé internetové zdroje od mnoha odborníků v oblasti porodnictví, začala jsem také sbírat zkušenosti dalších žen s těhotenstvím a porody. Dodnes mě nepřestává překvapovat, kolik dalších žen si podobně jako já při porodu prošlo negativními zkušenostmi kvůli nevhodnému přístupu jiných.

České porodnictví vykazuje skvělé statistiky a v případech, kdy jde o život, je na celosvětové špičce. Nicméně při fyziologických porodech a těhotenstvích běžně používá postupy, které jsou zastaralé a prokazatelně škodlivé.

Vlastní představa o porodu mě dovedla k hledání cest, které jsou – i přesto že jsou v nejlepším zájmu ženy i jejího dítěte – v české společnosti stále ještě považovány za alternativní,

Stále zde mnohdy nejsou respektovány volby ženy ani její klid a psychická pohoda i přesto, že to je významný faktor hrající ve prospěch zdraví dítěte i hladkého  průběh porodu. Sama jsem musela své volby před zdravotníky a i laickým okolím obhajovat – mnohdy za ně téměř bojovat, což je pro těhotnou a rodící ženu krajně nevhodný úkol.

V české společnosti dosud není dostatečně známý fakt, že při správných podmínkách není v drtivé většině případů u porodu nutná lékařská asistence a porod může mnoho žen vnímat jako pozitivní prožitek, což má pozitivní dopad také na jejich děti.

Způsob, jakým společnost přistupuje k matkám, se nemění ani po porodu. Při péči o děti ženy často nemají dostatečnou podporu, jsou vystaveny nerealistickým očekáváním i předsudkům společnosti.

Vlastní porodní zkušenosti a hluboká osobní proměna, která se se mnou udála, mě inspirovaly natolik, že jsem se rozhodla předávat své prožitky dál. Splnila jsem si svůj dětský sen napsat knížku. Jméno mé knížky je Můj kouzelný porod, a její kmotrou se stala spisovatelka Veronika Hurdová alias Krkavčí matka. Knížku bylo také možné zakoupit v rámci festivalu Respekt k porodu. O svých porodních zkušenostech jsem mluvila také v 10. epizodě podcastu Příběhy zrození Lindy Martiškové.

Také jsem začala ženám pomáhat připravit se psychicky i prakticky na porod a prožít radostnější mateřství na osobních konzultacích.  Také jsem napsala e-book pro zmírnění těch nejčastějších obav z porodu. Mým cílem je, aby ženy přistupovaly ke své mateřské roli se sebejistotou a uvědomily si, že se mohou spoléhat na svou intuici. Proti jim sebejistotu a intuici pomáhám objevit.

Dosáhnout změn v celospolečenském pohledu na těhotenství, porod a mateřství je běh na dlouhou trať. Taková práce je efektivnější, když na ní ženy spojí své síly. Proto dnes při práci se ženami spolupracuju také s expertkou na kontaktní rodičovství a respektující výchovu Lucií Machutovou (www.luciemachutova.cz), lektorkou těhotenské jógy Terezou Nolet (www.harmonicketehotenstvi.cz), lektorkou hypnoporodu a autorkou kurzů a relaxací pro ženy Šárkou Chapman (www.klidnamama.cz) a laktační poradkyní Kateřinou Zelenou (www.katerinaverde.cz)

Psychická pohoda matky má dopad na fyzické i psychické zdraví minimálně dvou lidí – matky samotné i jejího dítěte. Cílem mé práce je proto podporovat ženy tak, aby mohly prožít porod a mateřství s tolika informacemi a sebevědomím, kolik pro svůj dobrý pocit potřebují. Výhodou je, že informovaná a sebevědomá žena má nejvyšší šanci na bezproblémový porod, má tudíž menší potřebu lékařské péče a znamená i menší požadavky pro zdravotnictví.

Než jsem poprvé otěhotněla, měla jsem z mateřství a porodu spoustu obav. Nikdy mě nenapadlo, že smyslem mého života bude jednou pomáhat dalším ženám v mateřství.  Vystudovala jsem obor Mezinárodní a evropská studia – diplomacie na VŠE v Praze, miluju cestování (pobývala jsem v Anglii, Francii, Španělsku, USA a Turecku), pracovala jsem na oddělení zahraničního obchodu v technické firmě a v bance, pracovala jsem také jako překladatelka na volné noze, umím čtyři cizí jazyky.

Porody a mateřství mi ale přinesly pocit, že je v naší společnosti potřeba změnit přístup k ženám i dětem a že je potřeba pracovat na informovanosti a psychice žen samotných.

Přeju si, aby byla samozřejmost, že bude ženám jejich okolí pomáhat prožít mateřství co nejvíce v souladu s jejich představami, místo aby jim vnucovalo své představy o tom, co mají dělat. Přeju si, aby společnost respektovala, že ženy v drtivé většině případů – včetně porodu – intuitivně vědí, co je pro ně i jejich děti nejlepší. Přeju si, aby příchod na svět a mateřství neznamenal trauma, ale krásný začátek.

Pro doplňující informace jsem k dispozici na e-mailu anna@annapokrupova.cz nebo telefonu 777 657 980.

Fotogalerie